Thẻ tìm kiếm chữ ký số

Chữ ký số – cơ hội cho doanh nghiệp đổi mới

Đăng ngày:

Chữ ký số là giải pháp quen thuộc được nhiều doanh nghiệp lựa chọn việc vận hành và phát triển? Chữ ký số sẽ tạo ra những thay đổi đột phá trong các giao dịch của doanh nghiệp. Chữ ký số là gì? Theo khoản 6 điều 3 Nghị định 130/2018/NĐ-CP có quy định: “Chữ …

Bộ tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Đăng ngày:
maxsolution-bo-tai-chinh-ban-hanh-thong-tu-78-2021-tt-btc-ve-hoa-don-dien-tu-2
[Hoá đơn điện tử] Với mục đích đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), ngày 17/9/2021, Bộ Tài Chính đã ban hành thông tư số 78/2021/TT-BTC. Thông tư quy định và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các hóa đơn, chứng từ điện tử. Thông tư gồm 6 điểm quan trọng, chi …